Actueel

Aanmelding

Het Schoonhovens College baseert zijn beslissing over de toelating van de leerlingen tot het eerste leerjaar op het schooladvies van de basisschool. Dit advies is voor 1 maart bij de basisschool bekend. Indien later het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het Schoonhovens College de toelating op dit gewijzigde schooladvies.

Formulieren
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Jaarkalender

Laden...
 

Vakanties

De vakantiedata voor de komende jaren kunt u vinden op de website van het ministerie van onderwijs, ​www.minocw.nl​ (regio midden). Hoewel het hier om adviesdata gaat, hebben wij met de basisscholen in de omgeving afgesproken deze ongewijzigd over te nemen. De een of meer extra vakantiedagen die dan jaarlijks nog overblijven, worden per schooljaar vastgesteld. 

Schoolvakanties 2019-2020

vakantie
periode
jaar
Herfstvakantie
ma 21 okt t/m vr 25 okt
2019
Locatie APAP lesvrij 16 december
2019
Kerstvakantie
ma 23 dec t/m vr 03 jan
2019 -2020
Voorjaarsvakantie
ma 24 febr t/m vr 28 febr
2020
Locatie APAP lesvrij 7 april2020
Goede vrijdag, 2e paasdagvr 10 april t/m 13 ma april
2020
Meivakantie, incl.
Koningsdag
do 23 april t/m di 05 mei
2020
Hemelvaartdo 21 mei t/m vr 22 mei2020
Pinksterenma 01 juni2020
Zomervakantiema 20 juli t/m 28 aug2020

Ziek melden en afmelden

Op de locatie Albert Plesmanstraat houdt onze verzuimcoördinator bij welke leerlingen (on)geoorloofd afwezig zijn. Is uw kind ziek, dan kunt u zelf via Magister uw kind ziek melden.
Voor overig verzuim (tandarts, orthodontist, huisarts) kunt u het formulier
: kortdurend verlof invullen. 

Ziek melden Magister

Klik in de Magister-app op het menu-item 'Afwezigheid', klik op 'Melden' en doorloop de volgende schermen. Let op: alleen als u uw kind voor de hele dag wil ziekmelden. 

Scherm 1: Geef aan of u uw kind voor 'vandaag' of 'morgen' ziek meldt en geef eventueel bij 'Opmerking' een toelichting.

Scherm 2: Als alles correct is ingevuld klikt u op 'Gereed' en rechtsboven aan op 'Melden'. Magister zal vervolgens vragen of u akkoord gaat met het ziekmelden van uw kind.

Scherm 3: Zodra u heeft bevestigd, ziet u direct in het 'Afwezigheidsscherm' terug dat uw kind ziek is gemeld.