Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Wij bieden onze leerlingen een vertrouwde leeromgeving, waar zij zich gezien en gekend voelen. Daar zet iedereen in de school zich voor in. Voor specifieke begeleiding zijn er gekwalificeerde medewerkers en werken we waar nodig samen met externe hulpverleners.

Brochure Leerlingbegeleiding

Overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Het is een hele stap, van de zo vertrouwde kleine basisschool naar zo’n grote middelbare school. Sommige kinderen zijn er echt aan toe en staan te popelen, andere zien er een beetje tegenop.
Wij vinden we het in ieder geval belangrijk om iedere nieuwe leerling te bespreken met
de leerkracht van groep 8. Dat doen we direct na de aanmelding. Ook komen de nieuwe leerlingen al in juni op school voor een eerste kennismaking met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor.  Alle nieuwe leerlingen kunnen in het voorjaar alvast wat lesjes volgen en de school verkennen.

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van kennismaking. Een driedaags kennismakingskamp, studie- en mentorlessen, een speurtocht in en buiten de school: na een paar weken is de school al een stuk meer vertrouwd.

Ondersteuning voor alle leerlingen

De mentor

Elke klas heeft een mentor. De mentor zorgt voor een goed verlopend groepsproces binnen de klas, volgt iedere leerling, bespreekt de studieresultaten en houdt het welbevinden van de leerlingen in de gaten. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor is de spil in de begeleiding van onze leerlingen.

Het mentoruur

In de eerste twee brugjaren heeft een leerling één of meerdere mentoruren. In die uren wordt aandacht besteed aan het groepsproces en aan individuele ontwikkelingen en/of problemen. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

In het 2e leerjaar van vmbo en mavo en het 3e leerjaar van vwo en havo wordt het mentoruur deels ingevuld met lessen studie- en loopbaanoriëntatie. (zie hiervoor ook: de decaan)

Ambitiegesprekken

Ambitiegesprekken

De mentor ondersteunt de leerling in het leer- en keuzeproces. Ambitiegesprekken met de leerling spelen in deze benadering een belangrijke rol.
Die gesprekken gaan over: wie ben ik, wat kan ik al goed en waar wil ik beter in worden, wat wil ik graag bereiken? Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat dat lukt?
Ouders worden hier ook bij betrokken, want het is van belang dat het gesprek ook thuis gevoerd wordt.

De studieles

In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen studielessen. In deze lessen worden studievaardigheden aangeleerd, zoals woordjes leren, grotere stukken leerstof leren en samenvatten. Veel aandacht wordt besteed aan het goed invullen van de (digitale of papieren) agenda invullen en het plannen van huiswerk en andere activiteiten.

De decaan

De decanen begeleiden de leerlingen bij de profielkeuze en bij de oriëntatie
op vervolgstudie en loopbaan. Deze begeleiding vindt zowel klassikaal als individueel plaats vanaf het tweede leerjaar van vmbo en mavo en het derde leerjaar van havo en vwo. De decanen verstrekken ook informatie over zaken als open dagen van vervolgopleidingen, meeloopdagen in de beroepspraktijk, studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten, leerplicht en inschrijvingsprocedures bij vervolgopleidingen.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Voor leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij het maken van hun (huis)werk hebben wij verschillende mogelijkheden:

  • huiswerkklas: op school onder toezicht je huiswerk maken. Dit kan handig zijn als je thuis niet goed aan het werk komt.
  • huiswerkbegeleiding: op school je huiswerk maken en daarbij begeleid worden op vakgebied, maar ook bij de planning van het huiswerk.
  • bijles via het buddyproject (locatie AP): ​leerlingen die bepaalde vakken moeilijk vinden, kunnen op school via het buddyproject bijles krijgen van leerlingen die goed zijn in een vak. Zo helpen en versterken de leerlingen elkaar.
  • bijles via de Stichting TopTutors (locatie AP). Uniek hierbij is dat de bijlessen worden verzorgd door oud-leerlingen van het Schoonhovens College. Zij kennen dus de docenten en de manier van lesgeven.

Magister

De ontwikkeling van elke leerling wordt nauwkeurig gevolgd. In een digitaal dossier (Magister) staan de behaalde cijfers en informatie over specifieke leer- en gedragskenmerken. Ook worden contactmomenten met de leerling en ouders, (ziekte)verzuim en andere, voor de begeleiding van de leerling belangrijke, informatie hierin opgenomen. Ouders en leerlingen kunnen online de cijferresultaten in Magister inzien. 

Vertrouwenspersonen

Op beide locaties zijn twee vertrouwenspersonen (een man en een vrouw) aanwezig. De leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een informatiefolder met als titel: “Wat iedereen moet weten over vertrouwenspersonen”. 
De school heeft ook een externe vertrouwenspersoon. Zij is niet verbonden aan de school en neemt een onafhankelijke positie in. Zij kan worden ingeschakeld door de directie en het College van Bestuur. Daarnaast kan ze ook worden ingeschakeld door de interne vertrouwenspersonen van de school ter advisering, of door ouders of verzorgers geraadpleegd worden als het inschakelen van een interne vertrouwenspersoon niet opportuun is.

Informatie
Vertrouwenspersoon Folder