Talentontwikkeling

Het Schoonhovens College heeft aandacht voor talent en excellentie. We willen leerlingen uitdagen en stimuleren in hun nieuwsgierigheid. We willen dat ze ontdekken waar ze goed in zijn. Dat doen we niet alleen in de reguliere lessen. We bieden de leerlingen extra programma’s aan waarin ze hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Brochure Schoonhovens College Daagt Je Uit

Tweetalig vwo

Leerlingen die graag vloeiend Engels willen leren spreken en die het leuk lijkt om veel van andere landen en culturen te leren, kunnen kiezen voor tto. Het Schoonhovens College biedt tweetalig onderwijs aan op vwo-niveau. Tweetalig onderwijs (tto) houdt in dat minimaal de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven. Bij alle vakken binnen tto wordt extra aandacht besteed aan de internationale oriëntatie van de leerlingen. Dit wordt de Europese en Internationale Oriëntatie (eio) genoemd. Vanwege het internationale karakter zijn er reizen naar het buitenland en uitwisselingen met buitenlandse scholen in het programma opgenomen. 

Tweetalig onderwijs is bedoeld voor leerlingen die het vwo goed aankunnen en van uitdagingen houden. Daarom stellen we toelatingseisen: een onderbouwd vwo-advies van de basisschool en een goede motivatie. Daarnaast wordt er met iedere aangemelde leerling een intakegesprek gevoerd. Zie voor uitgebreide informatie, kosten en toelatingseisen de brochure ​Tweetalig vwo

Brochure (tweetalig) vwo

De kosten

Tweetalig vwo is een investering in de toekomst van uw kind. De overheid vergoedt deze onderwijsvorm niet. Daarom vraagt het Schoonhovens College een extra ouderbijdrage van €450 in de onderbouw en €375 in de bovenbouw. Deze bijdrage is voor leermiddelen, extra lessen, uitwisselingen, reizen en de CAE en IB examens.

Persoonlijke ontplooiing

Leerlingen van vwo, havo en mavo krijgen, naast vakgerichte keuzewerktijd, de mogelijkheid om binnen keuzewerktijd te kiezen voor modules waarin zij kennis en ervaring opdoen over zichzelf en hun plek in de wereld. Het betreft een breed palet van mogelijkheden, waarbij de onderwerpen kunnen variëren van mediawijsheid tot (lichamelijke) expressie en van cultureel bewustzijn tot praktische vaardigheden in de woonomgeving.

Cambridge Certificate in in Advanced English

Leerlingen in de bovenbouw vwo en havo die goed zijn in Engels en extra tijd en energie in de beheersing van deze taal willen steken, kunnen, bij gebleken geschiktheid, deelnemen aan de ‘Cambridge Certificate Class’. Gedurende een schooljaar worden zij d.m.v. twee extra lessen Engels per week voorbereid op het examen ‘Cambridge Advanced English’. Het diploma waarborgt een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van het Engels en garandeert vrijstelling op vele Engelstalige en internationale opleidingen.

Bèta-excellent

Leerlingen in vwo, havo en mavo die belangstelling hebben voor de bètavakken en daarin getalenteerd zijn, kunnen hun hart ophalen op de bètaochtenden die 10 keer per jaar plaatsvinden in leerjaar 2 en 3. Op deze ochtenden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan door middel van proefjes en experimenten en het ontwerpen van apparaten zoals speeltoestellen.

In de bovenbouw wordt dit programma extern voortgezet. We werken hierbij samen met de universiteiten van Delft, Wageningen en Utrecht. Zij bieden cursussen en college-series aan voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de bètavakken.

Debatteren

Leerlingen in de bovenbouw havo en vwo kunnen deelnemen aan de debatingclub. Je mening goed onder woorden brengen, anderen overtuigen, adequaat reageren op andere debaters: vaardigheden die niet alleen in de politiek van pas komen. Op het Schoonhovens College bevorderen we een debatcultuur. De debatingclub neemt deel aan regionale en nationale scholierendebatten. In de onderbouw van het tweetalig vwo doen leerlingen mee aan de Junior speaking Contest.

Goethe-Zertifikat

Leerlingen in de bovenbouw vwo en havo die goed zijn in Duits bieden wij in de bovenbouw van havo en vwo de mogelijkheid om het Goethe-Zertifikat te behalen (niveau B2, eventueel C1). De leerlingen worden op school tijdens extra lessen getraind in de productieve vaardigheden, waarna ze een examen afleggen op het Goethe instituut. Het Goethe-Zertifikat is, net als het Cambridge Certificate, een internationaal erkend diploma met een hoge standaard.

Delf Junior Diploma

Het Schoonhovens College biedt alle leerlingen met Frans in hun pakket de kans om het niveau van hun Frans vast te leggen in meer dan alleen het schooldiploma, door middel van het DELF Junior diploma. Het "DELF junior" (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. De leerlingen bereiden zich gedurende een jaar voor op de examens door middel van extra lessen. Ze zijn op praktische wijze bezig met spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden en werken naar een duidelijk doel toe: het DELF examen. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het diploma is een internationaal erkend bewijs van het taalniveau Frans en levenslang geldig. De leerlingen doen examen op B1 of B2 niveau.