Documenten

Formulieren Aanmeldingsformulier Lwoo Locatie Vlisterweg Formulieren Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Schoonhovens College Formulieren Aanvraagformulier Ekdm Fonds Schoonhovens College Regels en Afspraken Afwegingskader Onderwijs En Leerplicht Schoonhovens College Regels en Afspraken Anti Pestprotocol Schoonhovens College Regels en Afspraken Bevorderingsnormen Klas H4 Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Bevorderingsnormen Mavo 2 2020-2021 Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Bevorderingsnormen V4 2020-2021 Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Bevorderingsnormen V4 Tto 2020-2021 Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Bevorderingsnormen V5 2020-2021 Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Bevorderingsnormen V5 Tto 2020 2021 Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Bevorderingsnormen onderbouw Locatie Albert Plesmanstraat Boek Te Laat Herinneringen Boek Kwijt Schoonhovens College Brochure (tweetalig) vwo Schoonhovens College Brochure Dyslexie Schoonhovens College Brochure Leerlingbegeleiding Schoonhovens College Informatie Brochure Lwoo Locatie Vlisterweg Brochure Onderwijs Op Maat  Schoonhovens College Brochure Schoonhovens College Daagt Je Uit Schoonhovens College Informatie Brochure Vmbo Locatie Vlisterweg Formulieren Bruikleenovereenkomst Chromebook Locatie Albert Plesmanstraat Informatie Convenant Veilige School Schoonhovens College Informatie Ekdm Fonds Schoonhovens College Regels en Afspraken Gedragscode Social Media Schoonhovens College Informatie Informatiebeveiligings en Privacy Beleid Schoonhovens College Informatie Informatievoorziening Gescheiden Ouders Schoonhovens College Regels en Afspraken Klachtenregeling Stovos 2020 Schoonhovens College Informatie Kostenoverzicht Schoonhovens College Kostenoverzicht 20 21 Schoolgids 2020 2021 Schoonhovens College Informatie Leerlingenstatuut Schoonhovens College Lessentabel 1 2 3 Tto Schoolwiki Locatie Albert Plesmanstraat Lessentabel 1 2 3  havo vwo en 1 2 mavo havo Locatie Albert Plesmanstraat Lessentabel 2 Mavo Locatie Albert Plesmanstraat Lessentabel 3 Mavo Incl Keuzepakketten Schoolwiki Schoonhovens College Lessentabel 4 5 Havo  Locatie Albert Plesmanstraat Lessentabel 4 Mavo Incl Keuzepakketten Schoolwiki Schoonhovens College Lessentabel 456 Vwo Schoonhovens College Lessentabel 456 t-vwo Locatie Albert Plesmanstraat Lessentabel 456 vwo Locatie Albert Plesmanstraat Regels en Afspraken Mediatheek Algemene Voorwaarden  Locatie Albert Plesmanstraat Informatie Onderwijsleerwegen Schoonhovens College Informatie Privacyreglement Schoonhovens College Informatie Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 Schoonhovens College Schoolregels 2020 2021 AP Schoonhovens College Regels en Afspraken Schoolregels Vw 2020 2021 Doc Locatie Vlisterweg Informatie Toelichting Op De Schoolkosten 2020 2021 Schoonhovens College 1 Schoonhovens College Vakantierooster 2020 2021 Schoonhovens College Informatie Vertrouwenspersoon Folder Schoonhovens College Regels en Afspraken Verzuimbeleid Leerlingen Schoonhovens College Schoonhovens College Formulieren Vrijstelling lesbezoek buiten schoolvakanties Schoonhovens College Formulieren Vrijstelling/Verlof Gewichtige Omstandigheden Schoonhovens College Informatie Wiscollect Informatie Ouders Schoonhovens College