Communicatie

Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt. We maken daarmee veel aspecten van het onderwijs voor onszelf, voor de leerlingen en voor ouders inzichtelijk. Wij kunnen zien hoe leerlingen individueel scoren, maar we kunnen bijvoorbeeld ook iets zeggen over het ziekteverzuim per klas en de gemiddelde score bij een bepaald vak.Ouders ontvangen een aparte inlogcode voor Magister. Leerlingen en ouders kunnen in Magister:

  • de cijfers inzien die zijn behaald
  • het lesrooster inzien, inclusief wijzigingen in het dagrooster
  • huiswerk inzien (inclusief repetities en SO’s). Dit geldt voor klas 1 t/m 3.

De studiewijzers voor de bovenbouw zijn in te zien op de ELO, het overzicht van de toetsen van de bovenbouw in het PTA.

Magister willen we ook steeds meer inzetten als vervanging voor de papieren berichtgeving over algemene schoolzaken richting ouders. Daarmee maken we de communicatie sneller en doeltreffender.

Magister 6 voor leerlingen

Leerlingen kunnen via Magister hun dagrooster zien, hun cijfers in de gaten houden en de huiswerkagenda van hun klas bekijken.

Magister 6 voor ouders

Ouders hebben met hun eigen unieke inlogcode toegang tot het cijferoverzicht, de huiswerkagenda, aanwezigheid, inschrijving ouderavond van hun zoon en/of dochter. Via Magister is dat in een paar klikken inzichtelijk.


Overige Communicatie

Slechts één ouder/verzorger ontvangt informatie vanuit de school over schoolzaken. Dat is degene die bovenaan het inschrijfformulier staat. Denk aan een een herinnering voor een informatiebijeenkomst. We gaan ervan uit dat (gescheiden) ouders daarover afspraken met elkaar maken. Komen ouders er niet uit, dan kan de tweede ouder/verzorger contact opnemen met de school. We bekijken dan samen of we andere afspraken over de informatievoorziening kunnen maken. Meer info hierover lees je hieronder in de informatievoorziening gescheiden ouders. 

Informatie
Informatievoorziening Gescheiden Ouders

Mailing

De school verstuurt de meeste informatie per e-mail. Dit betekent dat het van groot belang is dat wij te allen tijde beschikken over het juiste e-mailadres van alle ouders. In Magister kunnen ouders hun telefoonnummer en mailadres zelf wijzigen, zodat deze gegevens altijd up-to-date zijn.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u gebruik maken van de knop ‘wachtwoord vergeten’, rechtsonder op het Magister inlogscherm. Om deze handeling uit te voeren is het noodzakelijk dat uw correcte e-mailadres in Magister bekend is.

Nieuwsbrief en website

Twee maal per jaar versturen wij aan de ouders een Nieuwsbrief, het informatieblad voor ouders. Wij houden hen hiermee op de hoogte van allerlei actuele zaken. Tevens vermelden wij op de website van de school (www.schoonhovenscollege.nl), naast alle algemene informatie, actuele zaken.

Rapporten, informatieavonden, ouderspreekavonden

In Magister kunnen ouders de vorderingen van hun kind volgen. Daarnaast ontvangen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. Na het 1e en 2e rapport kunnen ouders zich inschrijven voor de ouderspreekavond (10 minutengesprekken met maximaal drie docenten). Daarnaast zijn er mentorspreekavonden, algemene informatieavonden voor de afdeling en voorlichtingsavonden in verband met vak- en pakketkeuze. Voor al deze avonden ontvangt u een uitnodiging per e-mail. In de Tweede Fase krijgen leerlingen na iedere toetsweek een rapport

Ouder- en leerlingenparticipatie

Rapporten en cijfers zijn natuurlijk belangrijk. Maar even zo belangrijk is hoe leerlingen en ouders de school ervaren. Doet de school wat zij belooft? Hoe voelen de leerlingen zich op school? Kan ik met opmerkingen of klachten ergens terecht? De antwoorden op dergelijke vragen zeggen ook iets over de kwaliteit van de school. Om dat te weten is een goed contact tussen personeel, leerlingen en ouders van belang. Daarom betrekken wij leerlingen en ouders bij de evaluaties die jaarlijks plaatsvinden. Dit gebeurt in de leerlingenraad, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, via leerling-enquêtes en bijeenkomsten met zogenaamde resonansgroepen van leerlingen en ouders.