Communicatie

Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt. Ouders ontvangen een aparte inlogcode voor Magister. Leerlingen en ouders kunnen in Magister:

  • de cijfers inzien die zijn behaald
  • het lesrooster inzien, inclusief wijzigingen in het dagrooster
  • huiswerk inzien (inclusief repetities en SO’s). Dit geldt voor klas 1 t/m 3.

De studiewijzers voor de bovenbouw zijn in te zien op de ELO, het overzicht van de toetsen van de bovenbouw in het PTA.

Mailing

De school verstuurt de meeste informatie per e-mail. Dit betekent dat het van groot belang is dat wij te allen tijde beschikken over het juiste e-mailadres van alle ouders. In Magister kunnen ouders hun telefoonnummer en mailadres zelf wijzigen, zodat deze gegevens altijd up-to-date zijn.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u gebruik maken van de knop ‘wachtwoord vergeten’, rechtsonder op het Magister inlogscherm. Om deze handeling uit te voeren is het noodzakelijk dat uw correcte e-mailadres in Magister bekend is.

Nieuwsbrief en website

Twee maal per jaar versturen wij aan de ouders een Nieuwsbrief, het informatieblad voor ouders. Wij houden hen hiermee op de hoogte van allerlei actuele zaken. Tevens vermelden wij op de website van de school (www.schoonhovenscollege.nl), naast alle algemene informatie, actuele zaken.

Rapporten, informatieavonden, ouderspreekavonden

In Magister kunnen ouders de vorderingen van hun kind volgen. Daarnaast ontvangen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. Na het 1e en 2e rapport kunnen ouders zich inschrijven voor de ouderspreekavond (10 minutengesprekken met maximaal drie docenten). Daarnaast zijn er mentorspreekavonden, algemene informatieavonden voor de afdeling en voorlichtingsavonden in verband met vak- en pakketkeuze. Voor al deze avonden ontvangt u een uitnodiging per e-mail. In de Tweede Fase krijgen leerlingen na iedere toetsweek een rapport

Ouder- en leerlingenparticipatie

Rapporten en cijfers zijn natuurlijk belangrijk. Maar even zo belangrijk is hoe leerlingen en ouders de school ervaren. Doet de school wat zij belooft? Hoe voelen de leerlingen zich op school? Kan ik met opmerkingen of klachten ergens terecht? De antwoorden op dergelijke vragen zeggen ook iets over de kwaliteit van de school. Om dat te weten is een goed contact tussen personeel, leerlingen en ouders van belang. Daarom betrekken wij leerlingen en ouders bij de evaluaties die jaarlijks plaatsvinden. Dit gebeurt in de leerlingenraad, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, via leerling-enquêtes en bijeenkomsten met zogenaamde resonansgroepen van leerlingen en ouders.