Kosten

Jaarlijkse kosten

Jaarlijks wordt de bijdrage vastgesteld die de ouders betalen voor het onderwijs op onze school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad dient hiermee in te stemmen. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen.
De Stichting Ouderraad vraagt in het najaar een vrijwillige ouderbijdrage waarmee zij leerlinggerichte activiteiten kan ondersteunen, zoals de poldersurvival, het fotojaarboek, het eindgala en diverse additionele leermiddelen.
Hieronder ziet u het kostenoverzicht per studie /leerjaar.

Informatie
Kostenoverzicht

Toelichting schoolkosten

Omdat de wettelijke regels over de kosten in het voortgezet onderwijs vaak moeilijk te vinden en te begrijpen zijn, vindt u hier een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden daarop evenals koppeling naar gemeentelijke regelingen inzake schoolkosten.

Tegemoetkoming schoolkosten

Mocht op enige wijze het voldoen van de schoolkosten en/of het Chromebook een probleem zijn dan treft u in het volgende bestand informatie aan waar en hoe u - vaak onder voorwaarden- in aanmerking kunt komen voor financiĆ«le ondersteuning

Informatie
Toelichting Op De Schoolkosten 2019 2020 Schoonhovens College

Handige instructie WisCollect

Het Schoonhovens College maakt gebruik van het incassoprogramma WisCollect, waarmee we bij u de schoolkosten kunnen innen. Ook de stichting Ouderraad maakt gebruik van dit systeem. In dit document kunt u meer informatie vinden over deze wijze van factureren. 


Informatie
Wiscollect Informatie Ouders