Ons onderwijsaanbod: niveaus en profielen

Ons onderwijs

De onderbouw

De eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs noemen we de onderbouw. In de onderbouw gaat het inhoudelijk over het verwerven van basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast is het onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat je kunt, wat je wilt. Het systeem van brugklassen maakt het mogelijk om in deze periode een goed beeld te krijgen van het best passende schooltype.

Brugklassen

De leerling kan geplaatst worden in verschillende soorten brugklassen:

tweetalig vwo | vwo | havo-vwo

mavo-havo 

vmbo-kaderberoepsgerichte en -gemengde leerweg

vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo

Na de brugklas

Leerlingen in de mavo/havo-brugklas gaan na brugklas 1 naar klas 2 van havo of mavo. Aan het eind van leerjaar 2 krijgen alle leerlingen een definitief advies voor plaatsing in leerjaar 3 van vwo, havo, mavo, vmbo-gemengde leerweg, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg of vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg.

Profielen

Het Schoonhovens College biedt onderwijs aan in de volgende profielen:

VWO en HAVO

Cultuur en Maatschappij (CM)

Economie en Maatschappij (EM)

Natuur en Gezondheid (NG). 

Natuur en Techniek (NT)

VMBO Basis / kader / gemengd:

Zorg en welzijn (Z&W) 

Bouwen, wonen en interieur (B&W)

Economie en ondernemen (E&O)

Produceren, installeren en energie (PIE)

MAVO

Economie

Techniek

Zorg en Welzijn