Actueel

Aanmelding

Het Schoonhovens College baseert zijn beslissing over de toelating van de leerlingen tot het eerste leerjaar op het schooladvies van de basisschool. Dit advies is voor 1 maart bij de basisschool bekend. Indien later het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het Schoonhovens College de toelating op dit gewijzigde schooladvies.

Formulieren
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Formulieren
Aanmeldingsformulier Lwoo

Ziek melden en afmelden

Is uw kind ziek of wilt u uw kind af wilt melden vanwege een bezoek aan de (tand)arts of orthodontist, meld dit dan bij onze leerling-administratie via telefoonnummer 0182-382761. Wij zijn bereikbaar vanaf 07.30 uur. Wij verzoeken u tevens om uw kind na ziekte weer beter te melden.

Jaarkalender

Vakanties

De vakantiedata voor de komende jaren kunt u vinden op de website van het ministerie van onderwijs, ​www.minocw.nl​ (regio midden). Hoewel het hier om adviesdata gaat, hebben wij met de basisscholen in de omgeving afgesproken deze ongewijzigd over te nemen. De een of meer extra vakantiedagen die dan jaarlijks nog overblijven, worden per schooljaar vastgesteld. Het volledige vakantierooster is terug te vinden op de website.