Actueel

Aanmelding

Het Schoonhovens College baseert zijn beslissing over de toelating van de leerlingen tot het eerste leerjaar op het schooladvies van de basisschool. Dit advies is voor 1 maart bij de basisschool bekend. Indien later het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het Schoonhovens College de toelating op dit gewijzigde schooladvies.

Formulieren
Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
Document Vakantierooster 2020 2021

Vakanties

De vakantiedata voor de komende jaren kunt u vinden op de website van het ministerie van onderwijs, ​www.minocw.nl​ (regio midden). Hoewel het hier om adviesdata gaat, hebben wij met de basisscholen in de omgeving afgesproken deze ongewijzigd over te nemen. De een of meer extra vakantiedagen die dan jaarlijks nog overblijven, worden per schooljaar vastgesteld. 

VakantieDataAantal vakantiedagen(55)Feestdagen (4)Roostervrije dAGEN (12)
Herfstvakantiema 19 t/m vr 23 oktober5
Kerstvakantiema 21 december 2020 t/m vr 1 januari 202110
Voorjaarsvakantiema 22 t/m vr 26 februari5
Goede vrijdag2 april 20211
Tweede Paasdagma 5 april 2021 1
Meivakantie inclusief Koningsdag en 5 meima 26 april t/m vr 7 mei4 1 5
Hemelvaartsdagdo 13 t/m vr 14 mei 1 1
Tweede Pinksterdagma 24 mei 2021 1
Zomervakantiema 19 juli t/m vr 27 aug30
geplaatst op12 t/m 16 juli 2021 5
Totaal 554 11
Nog te plaatsen 0 0 0
Organisatiedagdo 1 april 2021
Totaal 55+4+12=71

Uitgegaan wordt van de navolgende uitgangspunten:

A. Het ministerie stelt de volgende vakanties vast: zomervakantie (6 weken); kerstvakantie (2 weken); meivakantie (1 week, de week van 3 t/m 7 mei)

B. De meivakantie beslaat (ongeveer) 2 weken. Centrale examens starten in 2021 op 17 mei 2021.

C. Conform de wetgeving is het niet toegestaan de zomervakantie op te rekken naar 7 weken.

D. De roostervrije dagen zijn voor de leerlingen vrij, voor docenten en oop geldt dat er 5 vrij in te vullen zijn en 7 een invulling krijgen waarop de PMR instemming heeft.

Ziek melden en afmelden

Is uw kind ziek of wilt u uw kind af wilt melden vanwege een bezoek aan de (tand)arts of orthodontist, meld dit dan bij onze leerling-administratie via telefoonnummer 0182-382761. Wij zijn bereikbaar vanaf 07.30 uur. Wij verzoeken u tevens om uw kind na ziekte weer beter te melden.