Talentontwikkeling

Het Schoonhovens College heeft aandacht voor talent en excellentie. We willen leerlingen uitdagen en stimuleren in hun nieuwsgierigheid. We willen dat ze ontdekken waar ze goed in zijn. Dat doen we niet alleen in de reguliere lessen. We bieden de leerlingen extra programma’s aan waarin ze hun talent kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Specialisatieprogramma vmbo

Naast het normale programma kiest op het vmbo elke leerling voor een specialisatie: Sport, Kunst & Media of Science. Bij Sport beoefent de leerling niet alleen veel (bijzondere) sporten, ook samenwerken, leidinggeven en een toernooi organiseren staan op het programma. Er wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen sport en gezond leven. Kunst & Media heeft een programma met modulen als fotografie en film, tekenen en schilderen, sieraden ontwerpen, muziek. Science is een verzamelnaam voor de natuurwetenschappen biologie, scheikunde, natuurkunde, techniek en wiskunde. De leerling gaat zich verdiepen in de wereld om zich heen. Onderzoeken, experimenteren en technisch ontwerpen vormen belangrijke onderdelen van het programma.

Vakwedstrijden

Op het vmbo hebben de leerlingen vanaf klas 1 de mogelijkheid deel te nemen aan vakwedstrijden. Hierbij valt te denken aan Junior Vakkanjers, Skills Masters en diverse onderlinge wedstrijden tussen vmbo-scholen. Leerlingen van het Schoonhovens College hebben de afgelopen jaren al diverse prijzen behaald.

Beroepsoriënterende stage vmbo

Tijdens het 3e leerjaar wordt door de leerlingen een beroepsoriënterende stage gelopen van drie weken. Deze stage maakt deel uit van de loopbaanoriëntering waarmee in klas 1 begonnen wordt. De stage wordt afgesloten met een stageverslag dat deel uitmaakt van het schoolexamen.