Begeleiding

Het loopbaanleren heeft als belangrijkste doel de leerling zijn eigen kwaliteiten, talenten en ambities te laten ontdekken.

Loopbaanleren

Hoe kun je de leerlingen het best motiveren? Door hen vooral mee te laten praten over hun eigen toekomst. We gaan daarom het gesprek aan en laten leerlingen zelf vertellen waar ze goed in zijn. We willen een leeromgeving creëren waarin de leerlingen hun eigen loopbaan actief vormgeven. Het loopbaanleren heeft als belangrijkste doel de leerling zijn eigen kwaliteiten, talenten en ambities te laten ontdekken. Ook het ontwikkelen van een goed en realistisch zelfbeeld is belangrijk. Door middel van praktische sector-oriëntatie maakt de leerling actief kennis met de vele mogelijkheden binnen iedere sector. Ook geven we er workshops loopbaanleren en voert de mentor loopbaangesprekken met de leerling. In deze gesprekken wordt samen met de leerling gekeken naar zijn mogelijkheden, wensen en kwaliteiten.

Steunlessen

Voor een aantal vakken (Nederlands, Engels, natuur-scheikunde en wiskunde) wordt indien nodig in leerjaar 1 en 2 van het vmbo tijdelijk extra hulp geboden in de vorm van steunlessen. De steunlessen beginnen na de herfstvakantie. Leerlingen worden aangemeld via de mentor, die immers goed zicht heeft op het presteren van de mentorleerlingen.

Remedial teaching

De remedial teacher geeft specifieke leerlingbegeleiding aan leerlingen met leerproblemen. Hij onderzoekt hoe het komt dat een leerling slechte resultaten behaalt en kijkt welke aanpak het best past bij deze leerling. De remedial teacher helpt de leerling met plannen en organiseren. 

Motorische​ remedial teaching is een vorm van zorgverbreding. Het doel van MRT is de leerling beter mee te laten doen in bewegingsonderwijs en daar meer plezier en zelfvertrouwen in te laten krijgen. Dit heeft tevens een positief effect op de leerprestaties.